Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługę prawną

Wysokość wynagrodzenia za daną usługę prawną jest ustalana indywidualnie z klientem. Przy wyliczeniu uwzględniamy przede wszystkim charakter powierzonej sprawy, jej specyfikę oraz przewidywany nakład pracy.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przez Kancelarię klient poznaje wysokość wynagrodzenia, a następnie musi je zaakceptować, chyba że jest podpisywana umowa – wtedy do czynności przystępujemy po podpisaniu umowy. Klient nie musi się obawiać, że zostanie obciążony jakimikolwiek kosztami bez jego wiedzy.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o wysokości wynagrodzenia w danej sprawie. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „KONTAKT„.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Kancelaria, obok wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, każdorazowo ustala z klientem także wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe na każdym terminie rozprawy lub posiedzenia, mając na uwadze przewidywany nakład pracy, taki jak przygotowanie się do rozprawy, długość jej trwania, czy stopień skomplikowania sprawy.

Termin i sposób płatności

W przypadku konsultacji prawnej on-line płatność za usługę prawną pobierana jest z góry. W przypadku konsultacji stacjonarnej płatności można dokonać także na miejscu w siedzibie Kancelarii. W razie zlecenia prowadzenia sprawy, w przypadku postępowania sądowego, kwota pierwszej konsultacji zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy płatne jest w momencie podpisania umowy, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy. W wyjątkowych okolicznościach Kancelaria dopuszcza możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Paragony i faktury VAT

Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Z tego względu mamy możliwość wystawienia faktury VAT oraz paragonu za udzieloną usługę prawną, w zależności od życzenia klienta.

Koszty i wydatki

Całkowity koszt prowadzenia sprawy, oprócz wynagrodzenia adwokata oraz wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, może obejmować także inne wydatki. Należą do nich między innymi:
  1. koszty przesyłek pocztowych (np. koszt nadania pisma do dłużnika lub pisma do sądu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
  2. koszty podróży zlecanych przez klienta (np. koszt dojazdu na negocjacje);
  3. opłaty kancelaryjne (np. opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł);
  4. koszty sądowe (np. opłata od pozwu – w zależności od sprawy, opłata od wniosku o sporządzenie uzasadnienia – 100 zł);
  5. koszty egzekucyjne;
  6. inne, o ile zostały uprzednio zaakceptowane lub zlecone przez klienta. 
O konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w sprawie klient jest informowany na bieżąco.