Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługę prawną Wysokość wynagrodzenia za daną usługę prawną jest ustalana indywidualnie z klientem. Przy wyliczeniu uwzględniamy przede wszystkim charakter powierzonej sprawy, jej specyfikę oraz przewidywany nakład pracy. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przez Kancelarię klient poznaje wysokość wynagrodzenia, a następnie musi je zaakceptować, chyba że...

Bieżąca obsługa prawna

Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, oferujemy bieżącą obsługę prawną w ramach pojedynczych zleceń lub długofalowej współpracy . Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla biznesu na różnych płaszczyznach, w szczególności bieżąca pomoc prawna, windykacja należności od kontrahentów, rozwiązywanie sporów ze...

Windykacja należności

Wielu przedsiębiorców często ma problemy z zapłatą należności przez kontrahentów. Wpływa to negatywnie na płynność finansową firmy. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia . Kancelaria reprezentuje swoich Klientów m.in. w sprawach: Przedsądowa windykacja należnościWezwania do zapłatyPorozumienia i ugodyPostępowanie sądowePostępowanie egzekucyjne Skontaktuj się z nami...

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji, czuwając nad prawidłowym przebiegiem postępowania, jednocześnie na bieżąco informując Klienta o postępach w sprawie . Kancelaria reprezentuje swoich Klientów m.in. w sprawach: RodzinnychCywilnychGospodarczychO odszkodowanie lub zadośćuczynienieO zapłatęO roszczenia z umów Skontaktuj się z nami ⭢

Prawo gospodarcze

Sprawy gospodarcze to szeroko rozumiane sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Warto mieć w nich profesjonalne wsparcie . Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw: Sporządzanie i opiniowanie umówPozwy o zapłatęSporządzanie wzorów umówNegocjacjeAneksyPorozumienia i ugodyUchwały i...

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najbardziej obszernych gałęzi prawa, która reguluje prawie każdy aspekt naszego życia. To z prawem cywilnym mamy najwięcej do czynienia w naszej codzienności . Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw: Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych, takich jak np. umowa o dzieło, zlecenie czy umowa sprzedażySprawy o...

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne to jedne z najtrudniejszych z uwagi na ich osobisty charakter. Kancelaria dokłada starań, aby zapewnić w tym trudnym czasie nie tylko obsługę prawną, ale i wsparcie .Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:Rozwód i separacjaUnieważnienie małżeństwaAlimentyWładza rodzicielskaKontakty z dzieckiemPorozumienia rodzicielskiePodział...