Kontakt

Kontakt Kancelaria Adwokacka

kontakt@kancelarialewandowska.com

Kontakt Kancelaria Adwokacka

+48 510 668 414

Kontakt Kancelaria Adwokacka

ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa

Formularz kontaktowy:

Administratorem danych osobowych jest Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w przesłanej wiadomości e-mail, korespondencji lub udzielone telefonicznie (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem strony. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych znajdą Państwo w Polityce prywatności oraz Klauzuli RODO.