Adwokat Warszawa Ząbki – Sprawy rozwodowe, rozwody

Adwokat Warszawa Ząbki – Sprawy rozwodowe, rozwody. W sprawach rodzinnych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną w sprawach takich jak rozwody, alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi. Pomoc prawną uzyskają Państwo również w zakresie wszelkich innych spraw rodzinnych.

Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt” albo poniżej:

Tel.: +48 510 668 414

E-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com

Jak wygląda spotkanie z adwokatem w sprawie rozwodowej?

Umówienie się na konsultację z prawnikiem brzmi bardzo prozaicznie, ale jest to pierwszy ważny, jakże trudny, krok podejmowany przez małżonków niewidzących już szansy na uratowanie swojego związku małżeńskiego. W tym czasie przychodzi poradzić sobie z wieloma sprzecznymi emocjami dotyczącymi rozkładu pożycia małżeńskiego i nowej wizji przyszłości. Dodatkowo dochodzą obawy dotyczące samego spotkania z adwokatem. Jak wygląda spotkanie z adwokatem w sprawie o rozwód? Czy jest się czego obawiać?

UMÓWIENIE TERMINU I FORMA SPOTKANIA

W sprawach rozwodowych pierwsza konsultacja odbywa się zazwyczaj stacjonarnie. Wynika to z tego, że spotkania w tego typu sprawach zazwyczaj trwają dłużej i często istnieje potrzeba przekazania oryginałów dokumentów już na pierwszym spotkaniu, gdy klient jest zdecydowany co do kontynuowania współpracy z konkretnym pełnomocnikiem. Przede wszystkim, jednakże, spotkania w sprawach rozwodowych są emocjonalne. Na spotkaniu stacjonarnym pełnomocnikowi łatwiej jest okazać wsparcie i wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z przebiegiem postępowania.

Nie wyklucza to oczywiście konsultacji w formie telefonicznej czy mailowej – jako wstęp do konsultacji stacjonarnej, podczas której zostaną już przekazane stosowne dokumenty, wyjaśnione konkretne kwestie formalne oraz ustalona droga postępowania.

PRZEBIEG SPOTKANIA

Wielu klientów obawia się tego jak wygląda konsultacja z adwokatem w sprawie rozwodowej, z uwagi na emocje towarzyszące sprawie. W rzeczywistości jest to zwykła rozmowa, podczas której klient opowiada w wygodny dla siebie sposób o swoim związku małżeńskim, jego przebiegu, z czasem dochodząc do tego w jaki sposób doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Klient opowiada, a pełnomocnik dopytuje się o istotne dla niego, z punktu widzenia postępowania, kwestie.

Nie ma więc potrzeby pamiętać o wszystkim, choć niektórzy klienci decydują się na zanotowanie istotnych dla siebie kwestii na kartce, którą zabierają ze sobą na konsultację. Ostatecznie często okazuje się, że wcale z niej nie korzystają, ale wcześniejsze przelanie na kartkę papieru swoich emocji i przeżyć pomaga później w ułożeniu swojej wypowiedzi co do, najczęściej wieloletniego, pożycia małżeńskiego i przyczyn jego rozkładu.

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

Co do zasady na pierwszą konsultację klient nie musi zabierać żadnych dokumentów. Niemniej, przygotowanie chociażby tych z nich, które są obligatoryjne, a które należy przedłożyć do pozwu o rozwód w oryginale, przyspieszy dalszą procedurę. Należą do nich odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.

Dowody uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) można pełnomocnikowi przesłać mailowo w formie potwierdzenia przelewu. Pełnomocnik wydrukuje je i załączy je do pozwu, a wcześniej prześle dane do przelewu.

Pełnomocnik będzie też potrzebować informacji czy pozew o rozwód ma być wniesiony z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie. W razie wątpliwości kwestię tę można ustalić w czasie konsultacji, podczas której zostaną wyjaśnione konsekwencje prawne każdej z tych opcji.

W przypadku wspólnych małoletnich dzieci pełnomocnik będzie potrzebował informacji dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów albo możliwości zawarcia z drugim małżonkiem porozumienia rodzicielskiego w powyższych kwestiach. W rozwodzie sąd ma bowiem obowiązek orzec w tym przedmiocie. 

W przypadku alimentów na wspólne małoletnie dzieci dobrze jest przygotować sobie tabelkę z miesięcznymi wydatkami na dziecko, jak również zacząć gromadzić faktury imienne na wydatki. Powyższe będzie potrzebne do sporządzenia pozwu o rozwód. Pełnomocnik nie wyliczy za małżonka kosztów utrzymania i wychowania dziecka, ale może doradzić w jaki sposób przygotować takie obliczenia oraz wyjaśnić powstałe wątpliwości.

PROWADZENIE SPRAWY ROZWODOWEJ PRZEZ ADWOKATA

Częstym pytaniem, które wciąż się pojawia, jest: czy potrzebuję adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej?Niestety nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. W sprawach, w których małżonkowie są zgodni co do rozwodu, który ma nastąpić bez orzekania o winie, a małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, co do zasady nie ma konieczności reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat może, jednakże, przygotować sam pozew, odpowiedź na pozew lub doradzić w kwestii wszczęcia i przebiegu postępowania.

Warto pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik, którym jest adwokat lub radca prawny, może wstąpić do sprawy na każdym jej etapie. Jeśli więc okaże się, że przy składaniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie strony są ze sobą zgodne, a w odpowiedzi na pozew pozwany nagle wnosi o orzeczenie o winie czy odmienne orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zawsze można zdecydować się na wstąpienie pełnomocnika do sprawy, który dalej ją poprowadzi.

Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie nie są zgodni, rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie lub w sprawie występują wspólne małoletnie dzieci, dobrze jest mieć w sprawie profesjonalne wsparcie.