Umowy

Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej wspiera klientów indywidualnych oraz biznesowych w toku sporządzania, negocjowania i opiniowania umowy, tak w przypadku umów zawieranych w sprawach życia codziennego, jak umowy najmu i umowy najmu okazjonalnego, oraz umów zawieranych przez klienta z kontrahentem. Ponadto, wspieramy naszych klientów także w dochodzeniu roszczeń wynikających z tych umów, w szczególności prowadzimy postępowania przedsądowe i sądowe dotyczące niewykonania i nienależytego wykonania umowy. Jak wygląda współpraca z Kancelarią?

Kontakt

W pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Zarówno rozmowa telefoniczna jak i kontakt mailowy do niczego Cię nie zobowiązują. Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: +48 510 668 414 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com albo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” na górze strony, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Rozmowa

W trakcie krótkiej rozmowy prawnik zapyta się Ciebie o podstawowe kwestie, czyli jakiej umowy dotyczy sprawa, jak wygląda Twoja sytuacja, na czym ma polegać pomoc prawna Kancelarii (sporządzenie, sprawdzenie, zaopiniowanie umowy, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy, itp.), czy zostały już podjęte kroki w sprawie a jeśli tak to jakie, itp.

Wycena

W dalszym kroku, na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, zostanie przygotowana dla Ciebie indywidualna wycena. W zależności od Twoich potrzeb, wycena obejmuje prowadzenie całej sprawy sądowej, sporządzenie pisma (pismo wszczynające postępowanie, pisma w toku postępowania, itp.) lub udzielenie konsultacji w sprawie.

Akceptacja wyceny

Wycena musi zostać przez Ciebie zaakceptowana. Kancelaria nie podejmie się żadnych czynności do momentu akceptacji wyceny i nie obciąży Cię kosztami.

Niezbędne dokumenty i ustalenia

Po akceptacji wyceny Kancelaria przygotuje dla Ciebie stosowne dokumenty, takie jak projekt umowy o prowadzenie sprawy oraz pełnomocnictwo w przypadku reprezentacji sądowej, czy listę potrzebnych informacji do sporządzenia pisma. Jeżeli została wybrana konsultacja, ustalisz z prawnikiem dogodny termin i formę konsultacji (stacjonarna, zdalna, mailowa lub telefoniczna).

Rozpoczęcie współpracy

W ostatnim kroku prawnik przekaże Ci wszystkie niezbędne informacje dotyczące współpracy, odpowie na Twoje pytania oraz wskaże dalsze kroki i terminy ich realizacji. Kancelaria na bieżąco będzie informowała Cię o postępach w sprawie. W każdej chwili możesz także skontaktować się z nami i uzyskać potrzebne informacje.