Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najbardziej obszernych gałęzi prawa, która reguluje prawie każdy aspekt naszego życia. To z prawem cywilnym mamy najwięcej do czynienia w naszej codzienności .

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:

Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych, takich jak np. umowa o dzieło, zlecenie czy umowa sprzedaży
Sprawy o zapłatę
Odszkodowanie
Zadośćuczynienie
Błędy medyczne
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Odstąpienie od umowy
Roszczenia z tytułu faktur VAT