CENNIK

CENNIK USŁUG PRAWNYCH

Wskazane kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Wskazane kwoty nie obejmują opłat i wydatków, które obciążają klienta jako stronę postępowania, jak np. opłaty od pozwu, opłaty skarbowej, zaliczki na opinię biegłego itd.

Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, a wysokość wynagrodzenia adwokata zależy w szczególności od zakresu sprawy, stopnia skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy. Podane kwoty są orientacyjne. W celu uzyskania dokładnej wyceny swojego pisma lub sprawy, proszę o kontakt mailowy: kontakt@kancelarialewandowska.com

350 zł (45-60 min.)

250 zł (45-60 min.)

Stawka godzinowa 369 zł przy stałej ilości godzin w miesiącu (np. 10 godzin w jednym miesiącu). Każda następna godzina ponad pakiet w danym miesiącu dodatkowo płatna 430,50 zł