Prawo gospodarcze

Sprawy gospodarcze to szeroko rozumiane sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Warto mieć w nich profesjonalne wsparcie .

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:

Sporządzanie i opiniowanie umów
Pozwy o zapłatę
Sporządzanie wzorów umów
Negocjacje
Aneksy
Porozumienia i ugody
Uchwały i pełnomocnictwa