Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji, czuwając nad prawidłowym przebiegiem postępowania, jednocześnie na bieżąco informując Klienta o postępach w sprawie .

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów m.in. w sprawach:

Rodzinnych
Cywilnych
Gospodarczych
O odszkodowanie lub zadośćuczynienie
O zapłatę
O roszczenia z umów