OFERTA

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:
Rozwód i separacja
Unieważnienie małżeństwa
Alimenty
Władza rodzicielska
Kontakty z dzieckiem
Porozumienia rodzicielskie
Podział majątku
Rozliczenie nakładów
Rozdzielność majątkowa
Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
Ubezwłasnowolnienie

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:
Odszkodowanie
Zadośćuczynienie
Błędy medyczne
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Odstąpienie od umowy
Roszczenia z tytułu faktur VAT

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:
Sporządzanie i opiniowanie umów
Sporządzanie wzorów umów
Negocjacje
Aneksy
Porozumienia i ugody
Uchwały i pełnomocnictwa

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów m.in. w sprawach:
Rodzinnych
Cywilnych
Gospodarczych
O odszkodowanie lub zadośćuczynienie
O zapłatę
O roszczenia z umów

Windykacja należności

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów m.in. w sprawach:
Przedsądowa windykacja należności
Wezwania do zapłaty
Porozumienia i ugody
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne

Bieżąca obsługa prawna

Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Usługi prawne mogą być realizowane w ramach pojedynczych zleceń, jak i długofalowej współpracy. Polegają na udzielaniu porad prawnych, wydawaniu pisemnych i ustnych opinii prawnych oraz prowadzeniu spraw przed sądami i innymi instytucjami.
Nie znalazłeś tutaj swojej sprawy? Skontaktuj się ze mną, a zobaczę co mogę dla Ciebie zrobić!