Usługi

Rodzaje współpracy z Kancelarią

Opcja nr 1: Konsultacja prawna

Koszt: 250 zł w przypadku konsultacji zdalnej (do wyboru: konsultacja telefoniczna, mailowa, wideokonferencja za pośrednictwem Google Meet), 350 zł w przypadku konsultacji stacjonarnej w biurze Kancelarii w Warszawie

Opis: Oferujemy kompleksową konsultację prawną, podczas której omówimy wszystkie aspekty Twojej sytuacji. Rozmowa ta obejmuje analizę prawnych aspektów Twojej sprawy, omówienie potencjalnych scenariuszy oraz porady dotyczące dalszych działań.

Zalety:

 • Szybki wgląd: Otrzymasz szybką ocenę swojej sytuacji.
 • Kierunek działań: Dowiesz się, jakie kroki podjąć dalej w swojej sprawie.
 • Niska inwestycja: Ta opcja pozwala zaoszczędzić koszty.

Wady:

 • Brak dalszej reprezentacji: Konsultacja nie obejmuje reprezentacji sądowej ani przygotowania dokumentacji.

Opcja nr 2: Przygotowanie dokumentacji bez reprezentacji w sprawie

Koszt: od 500 zł. Dokładna wycena do akceptacji Klienta sporządzana jest przez Kancelarię po uzyskaniu szczegółowych informacji dot. sprawy i wstępnym zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami.

Opis: Przygotujemy niezbędną dokumentację w Twojej sprawie, w tym pisma przedsądowe, takie jak przedsądowe wezwanie do zapłaty, oraz pisma procesowe, takie jak pozew, odpowiedź na pozew, wnioski i inne pisma procesowe, bez udziału w pełnej reprezentacji sądowej.

Zalety:

 • Profesjonalna dokumentacja: Zapewniamy kompletną i starannie przygotowaną dokumentację, którą sam podpisujesz i składasz w sądzie.
 • Oszczędność czasu: Możesz samodzielnie reprezentować się w sądzie, oszczędzając przy tym koszty.

Wady:

 • Brak wsparcia w sądzie: Nie zapewniamy pełnej obecności i reprezentacji w sądzie, ani nie doradzamy na dalszych etapach postępowania sądowego.

Opcja nr 3: Pełna reprezentacja w sprawie

Koszt: od 1.000 zł w przypadku postępowania przedsądowego oraz od 3.500 zł w przypadku postępowania sądowego. Dokładna wycena do akceptacji Klienta sporządzana jest przez Kancelarię po uzyskaniu szczegółowych informacji dot. sprawy i wstępnym zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami.

Opis: Nasza kancelaria zapewnia kompleksową reprezentację na etapie przedsądowym i w sądzie we wszystkich kwestiach związanych z Twoją sprawą, od przygotowania dokumentów, po udział w negocjacjach, rozprawach i mediacjach.

Zalety:

 • Profesjonalna reprezentacja: Masz pewność, że profesjonalny pełnomocnik zajmuje się wszystkimi aspektami Twojej sprawy.
 • Wsparcie w trudnych momentach: Otrzymujesz pełne wsparcie w toku postępowania sądowego, w tym zastępstwo procesowe na terminach rozpraw.

Wady:

 • Wyższe koszty: Pełna reprezentacja wymaga większej inwestycji finansowej w prowadzoną sprawę.

Formy rozliczeń z Kancelarią

Opcja nr 1: Wynagrodzenie ryczałtowe

Opis: Klient płaci stałą kwotę z góry za całość usług prawnych związanych z daną sprawą, po akceptacji przygotowanej przez Kancelarię wyceny danej usługi. Wycena usług kancelarii nie obejmuje kosztów, które obciążają Klienta jako stronę postępowania (np. opłata sądowa, opłata skarbowa, zaliczka na poczet czynności komornika, zaliczka na poczet opinii biegłego).

Zalety:

 • Przejrzystość finansowa: Klient z góry zna koszt całej sprawy, co eliminuje niespodziewane dodatkowe opłaty.
 • Stabilność i elastyczność: Jeśli zakres pracy się zmieni, kwota nie ulega zmianie.

Wady:

 • Wyższe koszty: Klient musi ponieść z góry wyższy koszt prowadzenia całej sprawy. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty na wyraźną prośbę Klienta.

Opcja nr 2: Wynagrodzenie godzinowe

Opis: Klient płaci za usługi prawne na podstawie liczby przepracowanych godzin według ustalonej stawki godzinowej, a rozliczenie następuje na koniec określonego okresu (np. miesiąca).

Zalety:

 • Elastyczność: Klient płaci proporcjonalnie do ilości czasu poświęconego na sprawę.
 • Dokładne rozliczenie: Klient wie, za co dokładnie płaci, ponieważ opłata jest uzależniona od faktycznych roboczo godzin, na podstawie raportu czynności. W sytuacji, gdy sprawa zakończy się szybciej albo mniejszym nakładem pracy pozwala to zaoszczędzić koszty.

Wady:

 • Niepewność co do końcowego kosztu: Klient nie jest w stanie przewidzieć łącznych kosztów usługi prawnej przed zakończeniem sprawy. Rozliczenie na podstawie wynagrodzenia godzinowego obejmuje rozliczenie za każdą czynność w toku sprawy, a więc także rozmowy telefoniczne adwokata z Klientem, korespondencję mailową, bieżący kontakt adwokata z sądami i instytucjami w celu monitorowania stanu sprawy. Wpływ na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu może mieć również sam przebieg postępowania i konieczność podjęcia dodatkowych czynności.

Opcja nr 3: Wynagrodzenie mieszane

Opis: Kombinacja wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego, gdzie część płatności jest stała i dotyczy np. tylko pierwszych czynności w sprawie i pierwszego pisma procesowego, a reszta zależy od liczby przepracowanych godzin.

Zalety:

 • Zrównoważone ryzyko co do kosztów postępowania: Klient może mieć pewność co do części kosztów, a jednocześnie istnieje elastyczność w przypadku dodatkowych godzin czynności w ramach usługi prawnej.
 • Transparentność: Klient ma lepsze wyobrażenie o łącznych kosztach, ale zachowuje elastyczność w przypadku zmiany zakresu usługi.

Wady:

 • Trudniejsza kontrola kosztów: Może być trudno przewidzieć ostateczny koszt całej sprawy, a wszystko zależy od przebiegu postępowania i ewentualnych dodatkowych czynności podejmowanych przez pełnomocnika.

Formy kontaktu Klienta z Kancelarią

Pierwsze spotkanie z Klientem odbywa się zazwyczaj stacjonarnie w biurze Kancelarii w centrum Warszawy. Podczas spotkania podpisywane są niezbędne dokumenty, takie jak umowa dotycząca prowadzenia sprawy i pełnomocnictwo, które Klient otrzymuje wcześniej drogą mailową i może nanieść na nie swoje uwagi i sugestie.

Klient podczas spotkania otrzymuje również klauzulę informacyjną RODO i ewentualnie inne niezbędne dokumenty. W sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości spotkać się osobiście w biurze Kancelarii podpisanie i przekazanie dokumentów może się odbyć zdalnie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

W trakcie prowadzenia sprawy kontakt Klienta z Kancelarią odbywa się głównie poprzez kontakt mailowy, a w przypadkach, gdy wymaga tego specyfika sytuacji także telefonicznie, po uprzednim ustaleniu daty i godziny kontaktu.

Kancelaria na bieżąco aktualizuje stan sprawy prowadzonej na rzecz Klienta i informuje go o istotnych zmianach w jego sprawie. Na wyraźne życzenie Klienta Kancelaria informuje mailowo o stanie sprawy w określonym z Klientem przedziale czasowym (np. co miesiąc) nawet jeśli stan sprawy pozostaje bez zmian.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii, w celu uzyskania konkretnej wyceny danej usługi, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@kancelarialewandowska.com z krótkim opisem swojej sprawy oraz wskazaniem jakim rodzajem współpracy są Państwo zainteresowani i jaka forma rozliczenia jest dla Państwa najbardziej odpowiednia. Mogą Państwo skorzystać również z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt„.