Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne to jedne z najtrudniejszych z uwagi na ich osobisty charakter. Kancelaria dokłada starań, aby zapewnić w tym trudnym czasie nie tylko obsługę prawną, ale i wsparcie .

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie następujących spraw:

Rozwód i separacja
Unieważnienie małżeństwa
Alimenty
Władza rodzicielska
Kontakty z dzieckiem
Porozumienia rodzicielskie
Podział majątku
Rozliczenie nakładów
Rozdzielność majątkowa
Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
Ubezwłasnowolnienie