Polityka prywatności

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane rejestrowe: właścicielem Serwisu jest Zuzanna Lewandowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440.

Poniżej znajdziesz Politykę prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies pozyskanych za pośrednictwem serwisu.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com oraz numerem telefonu: +48 510 668 414.

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@kancelarialewandowska.com Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Pozdrawiamy i życzymy przyjemnego korzystania z naszego serwisu!

 

§ 1. Definicje wybranych pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelarialewandowska.com na platformie WordPress (domena i hosting w serwisie Hosti24).
 2. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440, będąca właścicielem Serwisu.
 3. Administrator – administratorem danych osobowych jest Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 118 215 64 40, dalej jako „Kancelaria”.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 6. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie https://kancelarialewandowska.com/polityka-prywatnosci za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skontaktować się z właścicielem Serwisu;
 7. Pliki cookies – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 8. Treści Użytkownika – wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności: opinie o Produktach, Serwisie lub Właścicielu Serwisu oraz komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com lub pod numerem telefonu: +48 510 668 414, jak również w siedzibie w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa (po uprzednim umówieniu).
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Wejście do Serwisu oznacza akceptację zapisów Polityki prywatności i Polityki prywatności plików cookies, chyba że do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędne są odrębne zgody Użytkownika.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 2. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest dla Użytkownika pod adresem: https://kancelarialewandowska.com/rodo.
 3. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także w celach komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, rezerwacji terminów spotkań i konsultacji za pośrednictwem strony, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i jej realizacji, administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, wysyłki Newslettera, zamieszczania komentarzy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego Administrator wykorzystuje podane przez Użytkownika dane osobowe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne. Jednakże, brak wyrażenia zgody na podanie przez Użytkownika danych osobowych albo na ich przetwarzanie może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym skutecznego przesłania Formularza kontaktowego do Kancelarii.

§ 4. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Serwisie może w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 RODOm prawo sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO, prawo usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo przeniesienia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 3. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 4. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies („ciasteczek”).
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu i zawierają w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach: 1) usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu, 2) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, 3) statystycznych, tj. zabieranie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących Serwisu, w szczególności statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników i statystyki zachowań Użytkowników. Dane te są zbierane w celu analizy i ulepszenia funkcjonowania Serwisu, 4) marketingowych.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który ogranicza lub uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na Urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe, pomimo wyłączenia Plików cookies, z wyłączeniem funkcji, które dla swojego działania wymagają Plików cookies.
 6. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.Przydatne informacje dla Użytkowników o zmianie ustawień Plików cookies w popularnych przeglądarkach:– Internet Explorer (kliknij tutaj); – Google Chrome (kliknij tutaj); – Opera (kliknij tutaj); – Mozilla Firefox (kliknij tutaj).
 7. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies: – Pliki cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu; – Pliki cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”); – Pliki cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika; – Pliki cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 8. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: – Google Analytics (Polityka Prywatności); – wpDiscuz (Polityka Prywatności); – WooCommerce (Polityka Prywatności); – Facebook; – Instagram.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

§ 6. Formularz kontaktowy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Skontaktowanie się przez Użytkownika z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik może (choć nie musi) wskazać także swój numer telefonu oraz temat wiadomości.
 3. W szczegółowej części Formularza kontaktowego Użytkownik formułuje treść wiadomości, którą chce wysłać do Kancelarii.
 4. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem Formularza kontaktowego chce uzyskać od Kancelarii poradę prawną lub informację o jej wycenie, powinien podać istotne informacje dotyczące sprawy.
 5. Wypełnienie i przesłanie do Kancelarii Formularza kontaktowego, podobnie jak wiadomości e-mail za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej, jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza kontaktowego oraz zapytania o poradę prawną czy wycenę nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Niemniej jednak, nie będą one przechowywane dłużej niż do usunięcia Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§ 7. Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA

Niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

 • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego – wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;

 • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@kancelarialewandowska.com;

 • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Serwisu, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;

 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

 • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

 • obrażają uczucia religijne;

 • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w ust. powyżej. 

Moderacja treści Użytkownika

 1. Właściciel Serwisu w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Właściciel Serwisu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Właściciel Serwisu zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

 2. Właściciel Serwisu może stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w obrębie Serwisu, co oznacza, że Treści Użytkownika mogą być analizowane pod kątem potencjalnych naruszeń Regulaminu przez odpowiedni algorytm.

 3. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – usunięta z Serwisu.

 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Właściciel Serwisu zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Właściciel Serwisu. 

Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić: 1) drogą e-mailową, na adres kontakt@kancelarialewandowska.com, 2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak: 1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem, 2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu, 3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, 4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Właściciel Serwisu może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Właściciela Serwisu , zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Właściciela Serwisu nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Właściciel Serwisu przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Właściciel Serwisu w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

 5. W trakcie dokonywania weryfikacji Właściciel Serwisu jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.

 6. Po dokonaniu weryfikacji Właściciel Serwisu może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Właściciel Serwisu niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

 7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

 8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 9. Właściciel Serwisu zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Właściciel Serwisu.

Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Właściciel Serwisu może: dokonać blokady konta Użytkownika lub trwale usunąć konto Użytkownika lub zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.

 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Właściciel Serwisu w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.

 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Właściciel Serwisu działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 7 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Właściciel Serwisu zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostały zawieszone.

 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Właściciel Serwisu zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał Właściciel Serwisu.

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy: 1) Właściciel Serwisu nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej; 2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 3) Właściciel Serwisu zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.) – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

 2. Każda decyzja Właściciela Serwisu związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania – z wyjątkiem sytuacji, gdy Właściciel Serwisu otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Właściciela Serwisu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;

5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

1) na adres elektroniczny kontakt@kancelarialewandowska.com;

2) za pomocą formularza kontaktowego;

3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Właściciela Serwisu ;

4. Odwołanie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;

2) dane kontaktowe;

3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Właściciela Serwisu była błędna i powinna zostać zmieniona.

5. Po otrzymaniu odwołania Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

Powiadamianie odpowiednich służb i organów

Jeżeli Właściciel Serwisu poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Właściciel Serwisu jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Właściciela Serwisu o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Właściciel Serwisu :

1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

Zmiana warunków korzystania z usług

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w takich przypadkach, jak:

1) zmiana warunków świadczenia Usług;

2) konieczność dostosowania Polityki prywatności do zmian prawnych;

3) konieczność dostosowania Polityki prywatności do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Serwisu ;

5) zmiany redakcyjne.

2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. Zmiany Polityki Prywatności są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Polityki Prywatności drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Właściciel Serwisu posiada adres e-mail Użytkownika).

4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.

Formularze dotyczące Treści Użytkownika

Formularz 1. Reklamacja Treści Cyfrowej/Usługi cyfrowej przez Konsumenta/przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Formularz 2: Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta/przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Formularz 3: Zgłoszenie naruszenia dotyczące Treści Użytkownika

§ 8. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania ich w Serwisie pod adresem: Polityka prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 r.