Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies pozyskanych za pośrednictwem serwisu pod adresem https://kancelarialewandowska.com

Właścicielem Serwisu jest Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440.

§ 1. Definicje wybranych pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelarialewandowska.com na platformie WordPress (domena i hosting w serwisie Hosti24).
 2. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Zuzanny Lewandowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa, NIP: 1182156440, będąca właścicielem Serwisu.
 3. Administrator – administratorem danych osobowych jest Zuzanna Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Zuzanna Lewandowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa, NIP: 118 215 64 40, dalej jako „Kancelaria”.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 6. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie https://kancelarialewandowska.com/polityka-prywatnosci za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skontaktować się z właścicielem Serwisu;
 7. Pliki cookies – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com lub pod numerem telefonu: +48 510 668 414, jak również w siedzibie w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8/5p, 00-023 Warszawa (po uprzednim umówieniu).
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Wejście do Serwisu oznacza akceptację zapisów Polityki prywatności i Polityki prywatności plików cookies, chyba że do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędne są odrębne zgody Użytkownika.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 2. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest dla Użytkownika pod adresem: https://kancelarialewandowska.com/rodo.
 3. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 5. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także w celach komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, rezerwacji terminów spotkań i konsultacji za pośrednictwem strony, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i jej realizacji, administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook i Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, wysyłki Newslettera, zamieszczania komentarzy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego Administrator wykorzystuje podane przez Użytkownika dane osobowe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne. Jednakże, brak wyrażenia zgody na podanie przez Użytkownika danych osobowych albo na ich przetwarzanie może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym skutecznego przesłania Formularza kontaktowego do Kancelarii.

§ 4. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Serwisie może w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 RODOm prawo sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO, prawo usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo przeniesienia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 3. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym w Warszawie przy ul. Widok 8/5p 00-023 Warszawa lub adresem e-mail: kontakt@kancelarialewandowska.com. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 4. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies („ciasteczek”).
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu i zawierają w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach: 1) usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu, 2) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, 3) statystycznych, tj. zabieranie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących Serwisu, w szczególności statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników i statystyki zachowań Użytkowników. Dane te są zbierane w celu analizy i ulepszenia funkcjonowania Serwisu, 4) marketingowych.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który ogranicza lub uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na Urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe, pomimo wyłączenia Plików cookies, z wyłączeniem funkcji, które dla swojego działania wymagają Plików cookies.
 6. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.Przydatne informacje dla Użytkowników o zmianie ustawień Plików cookies w popularnych przeglądarkach:– Internet Explorer (kliknij tutaj); – Google Chrome (kliknij tutaj); – Opera (kliknij tutaj); – Mozilla Firefox (kliknij tutaj).
 7. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies: – Pliki cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu; – Pliki cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”); – Pliki cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika; – Pliki cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 8. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: – Google Analytics (Polityka Prywatności); – wpDiscuz (Polityka Prywatności); – WooCommerce (Polityka Prywatności); – Facebook; – Instagram.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

§ 6. Formularz kontaktowy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Skontaktowanie się przez Użytkownika z Kancelarią za pośrednictwem Formularza kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik może (choć nie musi) wskazać także swój numer telefonu oraz temat wiadomości.
 3. W szczegółowej części Formularza kontaktowego Użytkownik formułuje treść wiadomości, którą chce wysłać do Kancelarii.
 4. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem Formularza kontaktowego chce uzyskać od Kancelarii poradę prawną lub informację o jej wycenie, powinien podać istotne informacje dotyczące sprawy.
 5. Wypełnienie i przesłanie do Kancelarii Formularza kontaktowego, podobnie jak wiadomości e-mail za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej, jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza kontaktowego oraz zapytania o poradę prawną czy wycenę nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Niemniej jednak, nie będą one przechowywane dłużej niż do usunięcia Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§ 7. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania ich w Serwisie pod adresem: Polityka prywatności.
 3. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowylub wiadomość e-mail na adres: kontakt@kancelarialewandowska.com

 

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2023 r.